РегистровањеЗаштитни код Упишите код који видите на слици. (Кликните на слику да би се појавила нова)
Упишите код који видите на слици.
 * 
About captcha Project ::  Kupala.Net

Језера на Шар-планини - Горске очи

Ливадичко језеро, Брезовица, Шар планинаСва језера која се налазе на Шар-планини, а територијално припадају општини Штрпце настала су ледничком ерозијом. Она леже у цирковима, тј. у удубљењима из којих су полазили планински ледници и то су тзв. циркна језера. У народу су због њихове лепоте позната су под именом "Горске очи" . У зависности од временских прилика сва језера су под снегом и ледом од новембра до маја.

Има их укупно седам.

Ливадичко језеро

Ливадичко језеро, Брезовица, Шар планинаМештани Штрпца називају га још под именом Штрбачко језеро. Налази се у веома пространом и дубоком цирку, под врхом Ливадице (2.491 мнв) на надморској висини од 2.173 м. Дугачко је 220 а широко 124 м, дужина обалске линије износи 683 м. Дубина језера је различита и креће се од 6,50 до 8,60 м, што зависи од времена када се мери. Максимална дубина је у времену мај-јули, када се дешава да поред подземног отицања вода истиче и површински из језера, тј. постаје право проточно језеро. Минимална дубина језера је у периоду од августа до октобра. Провидност језерске воде је потпуна до самог дна.

Језеро добија воду од падавина, топљењем снега и снежаника, као и од десетак површинских извора и неколико подводних извора. Ливадичко језеро има подземну отоку која чини изворишни крак Калуђерске реке. У језеру живи унесена поточна пастрмка која се због сурових услова живота не може размножавати.

Доње Блатештичко језеро

Језеро Бистра, Брезовица, Шар планинаНалази се у Блатештичком цирку на надморској висини 2.160 м. Дугачко је 32 а широко 13 м. Дужина обалске линије износи 78 м . Највећа дубина језера је 60 цм. Језеро има велику отоку која представља леви крак Блатештичке реке. Језеро се храни водом која се из Горњег Блатештичког језера процеђује кроз моренски материјал. Наравно да је провидност воде потпуна.

Горње Блатештичко језеро

Налзи се такође у Блатештичком цирку на надморској висини од 2.215 м, на удаљености од 180 м од Доњег Блатештичког језера. Дугачко је 50 а широко 23 м. Обалска линија износи 140 м. Највећа дубина језера је 1м. Интересантно је да су на средњем делу језера номади поставили камење како би оно било дубље и у њему могли да купају овце. Језеро се храни од две притоке врло издашне водом и од снежаника. Вода је бистра и провидна до дна.

Језеро Велики вир

Језеро, Брезовица, Шар планинаЛежи у изворишном делу Блатештице изнад Горњег и Доњег Блатештичког језера на надморској висини од 2.360 м, што га чини највишим језером на Шари. Језеро је кружног облика, дугачко је 36 м, а исто толико је и широко. Обим језера износи 119 м. На самој средини језеро је најдубље и при максималном водостају износи 4 м. Језеро се храни сочницом бројних снежаника која се процеђује кроз моренски материјал. Језеро је провидно до дна.

Језеро Мали вир

Налази се под Језерским врхом (2.604 м) у знатно мањем цирку од Блатештичког. На самом дну овог цирка налази се језеро на надморској висини од 2.160 м. Са стране језера се налазе огромни блокови камења. Дугачко је 38 а широко 31 м. Обим језера износи 124 м. Највећа дубина језера при максималном водостају износи 70 цм. Језеро добија воду од снежаника. Вода је бистра и провидна до дна. Ово језеро једино пресушује у овом делу Шар- планине кад су сушнија лета.

Мало Јажиначко језеро

Ливадичко језеро, Брезовица, Шар планинаНалази се у цирку, пространог дна, прекривеног блоковима камења. Цирк је сав кршевит. Језеро се налази на надморској висини од 2.200 м. Језеро је дугачко 43 а широко 29 м. Обим језера износи 170 м. Дубина језера при максималног водостају износи 3,10 м. Вода је бистра и провидна до дна. Језеро се храни водом издашног врела веома хладне воде (10Ц) која избија из стеновитих блокова. У цирку увек има већи број снежаника који такође хране водом језеро. Вода језера је бистра и провидна до дна. Језеро има површинску отоку која преко одсека отиче из језера према заравни високој 2.100 м где се шири.

Велико Јажиначко језеро

Ливадичко језеро, Брезовица, Шар планинаНалази се у веома кршевитом цирку, код изворишта Суве реке. Језеро ја на надморској висини од 1.170м. Храни се водом једног површинског потока, сочницом из више снежаника из неколико подводних извора. Језеро је дугачко 150 а широко 87 м. Дужина обалске линије језера је 494 м. У зависности од времена када се мери, дубина језера се креће од максималних 12 м (мај-јули) па до минималних 7,50 м у времену од августа до септембра. Са својом максималном дубином од преко 12 м оно је укупно најдубље језеро на Шар-планини. Језеро губи воду при максималном водостају површинском отоком и сталним понирањем кроз моренски материјал. То је уствари јужни изворишни крак Јажиначке реке, притоке Суве реке. Вода језера је кристално чиста и провидна до дна. Као и у Ливадичком језеру, такође, и у овом живи унесена поточна пастрмка.

 

Анкета

Коју стазу највише волите?